Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kuvaa, kuinka Paraspuhelin.fi kerää, käsittelee ja säilyttää käyttäjiensä henkilötietoja. Olemme sitoutuneet suojelemaan asiakkaidemme yksityisyyttä ja noudattamaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Paraspuhelin.fi
Osoite: Naulakatu 3, 33100 Tampere
Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa: Maija Laamanen, tietosuojavastaava
Sähköposti: info@paraspuhelin.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden personointiin ja parantamiseen sekä markkinointiviestintään.

Käsittelyn oikeusperusteena ovat sopimus, laki ja käyttäjän antama suostumus.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Käyttäjiemme tietoja voidaan jakaa luotettujen yhteistyökumppaneiden kanssa palvelun laadun parantamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme siirrä tietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Mikäli siirto tapahtuu tulevaisuudessa, tiedotamme siitä etukäteen ja varmistamme asianmukaiset suojatoimet.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeellista käsittelyn tarkoitusten kannalta tai niin kauan kuin laki niin velvoittaa.

Rekisteröidyn oikeudet

Käyttäjillä on oikeus tarkastaa heihin liittyvät tiedot, pyytää niiden korjaamista tai poistamista, ja rajoittaa tai vastustaa tietojen käsittelyä.

Tietojen suojauksen periaatteet

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia tietojen suojelemiseksi luvattomalta pääsyltä, hävittämiseltä tai vahingoittumiselta.

Tietojen automaattinen käsittely ja profilointi

Emme käytä tietoja automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Tietosuojaselosteen muutokset

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Muutoksista ilmoitetaan verkkosivuillamme.

Evästeet

Emme kerää sivustollamme mitään evästeitä.

Yhteydenotot

Kaikki tietosuojaa ja muita asioita koskevat yhteydenotot tulee osoittaa osoitteeseen info@paraspuhelin.fi. Vastaamme yhteydenottoihin arkisin klo 9-17.